Бизнес хороскоп

Този хороскоп включва кратък анализ на наталната картата. Разглеждане на възможните професии, бизнес и занимания. Избиране на най-подходяща дата за стартиране на бизнес.

Цена – 150,00 лева

Времеви интервал 1:00 час.