Ректификация (намиране на точен час за раждане).

Търсене в диапазон до 30 минути – 30,00 лева

Търсене в диапазон до 1 час – 60,00 лева

Търсене в диапазон до 2 часа – 100,00 лева

Търсене в диапазон до 6 часа – 150,00 лева

Търсене в диапазон до 24 часа – 200,00 лева