Пакет Астрология + Нумерология

Тази услуга включва пълен хороскоп и номерологичен анализ. Цена 150 лева/ Времеви интервал 2:00 часа.