Отговор на конкретен въпрос

Тази услуга е последваща след началния хороскоп и включва отговор на един конкретен въпрос.

Цена – 35,00 лева

Времеви интервал – 15:00 минути