Отговор на конкретен въпрос

Тази услуга е последваща след началния хороскоп и включва отговор на един конкретен въпрос.

Цена – 40,00 лева

Времеви интервал – 25:00 минути