Нумерология

При този анализ се разглежда нрава, жизнения път и поведението на човек. Изчисляват се събитийните периоди през, които той преминава в интервал от време 9 години и кармични периоди в интервал от време 10 години. От гледна точка на прогностичната нумерология се разглеждат личните години, месеци и дни.

Цена – 100,00 лева

Времеви интервал – 45:00 минути