Начален хороскоп

Този хороскоп е задължителен, но само при първоначална консултация с клиента.

Включва анализ на рождената карта, медицински и кармичен прочит, прогнози за една година чрез няколко прогнозни метода. Тази консултация включва и отговори на въпроси засягащи картата на клиента.

Цена – 190,00 лева

Времеви интервал – 1:30 часа