Избиране на дата

Този анализ е подходящ за избиране на точна дата или кратък период за стартиране на бизнес, сватба, раждане и др.

Цена – 100,00 лева

Времеви интервал – 60:00 минути