Здравен хороскоп

При този анализ се разглеждат само слабите места на организма. Коментират се подходящи храни и най-добър начин за лечение.

Не правя диагнози и прогнози за заболяване!

Цена – 60,00 лева

Времеви интервал – 30:00 минути