Детски хороскоп

Този хороскоп се прилага и е препоръчителен за деца до 12 годишна възраст. Включва анализ на рождената карта и прогнози свързани с подходящи занимания, спорт, хранене и образование.

Цена – 160,00 лева

Времеви интервал – 1:00 час