Годишен хороскоп

Този хороскоп е последващ след началния такъв и включва анализ на предстоящата година и избиране на място за празнуване на рождения ден. Отговаря се на конкретни въпроси и се разглеждат основните тенденции и трудности през предстоящата година.

Цена – 150,00 лева

Времеви интервал – 1:00 часа